Inspirerande föredrag/workshops

Blir du alltid förstådd? kommunikation-häst

Vi uttycker oss ofta utifrån hur vi själva tänker. Men tänker alla verkligen som jag? – självklart inte. Att förstå hur du själv och andra tänker gör att du lättare kan uttrycka dig så att du blir förstådd.

Inspirationsföredrag i konsten att kommunicera

Ellgiza erbjuder inspirerande föredrag i dialogform om hur olika vi kan tänka och uttrycka oss. Vi utgår från DISC-verktygets fyra färger och resonerar/exemplifierar olika sätt att uttrycka oss. Extended DISC.

Andra exempel på workshops/kurser:

Konflikthantering

En konflikt uppstår när mina behov kolliderar med dina behov och ingen vill ge sig. Många av dessa konflikter kan undvikas eller i vart fall leda till något konstruktivt. Med hjälp av verklighetsnära exempel, diskussioner och övningar går vi igenom några grundläggande metoder att undvika onödiga konflikter och lösa/att få ut något konstruktivt av  de andra.

Feedback

Att ge och ta emot feedback är en konst. Feedback som växthjälp är ett synnerligt effektivt verktyg att få människor att växa och utvecklas. I vår workshop går vi igenom hur du kan använda feedback för att få människor att växa. Genom övningar, reflektion och egna exempel tränar vi oss i att ge och ta emot feedback.

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik är den yttersta formen av tillämpad kommunikation. Med god insikt i hur andra tänker, kopplat till en egen tydlig målbild lägger vi upp tekniken för en framgångsrik förhandling. Vi erbjuder kortare och längre kurser i Framgångsrik förhandling, bland annat tillsammans med Baseline och Informator.