Kommunikationsprofiler

Extended DISC

Pilar_med_ord

Ett av våra verktyg för att utveckla såväl grupper/team, som dig som ledare, kommunikatör och medarbetare är Exteded DISC.

För dig som person kan DISC-analysen (personprofil, kommunikationsanalys och kommunikationsstil) ge många nya kunskaper och möjligheter till utveckling. Du får med hjälp av vår analys med personlig feedback/diskussion möjlighet att bli medveten om dina styrkor och utvecklingsområden, vad du kan tillföra i en grupp, hur du kommunicerar och hur du naturligast fattar ett beslut. Det finns ett fokus i rapporten på energi – Vad tar och ger dig energi.  Ett användbart verktyg för att komma vidare i karriären, som ledare eller kommunikatör.

För arbetsgruppen/ledningsgruppen är Extended DISC oumbärligt för att få reda på gruppens styrkor och förbättringsområden. Med utgångspunkt i hur din grupp arbetar idag tar vi hjälp av DISC analysen för att öka effektiviteten inom gruppen så ni kan fokusera på det verkliga jobbet. Genom en förståelse för gruppmedlemmarnas olika kommunikationsstilar kan ni undvika många konflikter och utveckla samarbetet.

Extended DISC är en ledande aktör på den internationella marknaden vad gäller personprofilverktyg och dessutom det snabbast växande DISC-analysverktyget av alla. Februari 2013 så fanns det på 55 språk. En DISC-analys görs i ett webbaserat formulär. Du svarar på ett antal frågor där du får fyra svarsalternativ, och skall välja ett alternativ som stämmer bäst och ett som stämmer sämst med din bild av dig själv. Extended DISC gör årligen en validering av resultatet på fler än 65 000 personer, allt för att säkerställa kvalitén.