Archive for 'Homepage Slider'

Aktuella erbjudanden

Aktuella erbjudanden

Ellgiza utvecklar modet hos människor

Coachande Ledarskap 1 – 3 april

Hästar Ledarskap och yoga – läs artikeln här

Efterfrågan på ledarskap och kommunikation med hästar ökar.

Till mer text

Ledarskap

Det insiktsfulla ledarskapet börjar med dig. Din attityd, din förmåga att lyssna och kommunicera det du vill och stå kvar även när det blåser hårda vindar. Ett ledarskap innebär att någon frivilligt vill följa dig.

Till mer text

Kommunikation

Insiktsfull kommunikation börjar med dig. Vad vill du? Hur ska du uttrycka dig för att bli förstådd? Ett steg på vägen är att lära dig förstå andra. Hur de tänker och vad deras drivkrafter är.

Till mer text

Hästhantering

Hästhantering

Vad har du för relation till din häst? Hur vill du ha den? med insikter i hästen språk och hur du kan uttrycka dig för att bli förstådd uppnår du en säkrare och trevligare tillvaro tillsammans med hästar.

Till mer text