Om Ellgiza

Ellgiza utvecklar modet hos människor

 

Marie Bohlin, coach, lärare, hästmänniska, kommunikatör och stolt ägare till egensinnigt arabsto, tillika aktiv ägare av Ellgiza.

Vision: Att öka förståelsen mellan olika individer, för att minska antalet onödiga konflikter.

Affärsidé: Att genom kurser, coachning och workshops, erbjuda individer och företag insiktsfulla kunskaper inom kommunikation och ledarskap.

Metodik: Vi anser att bästa sättet att lära sig något nytt är att få möjlighet att träna sin nya kunskap. Därför arbetar vi upplevelsebaserat. Det betyder att vi varvar teori och praktik. Vi ser till att du får möjlighet att koppla ihop hjärnan och kroppen. Genom resonemang, praktiska övningar och reflektion får du möjlighet till insikter som berör och stannar kvar. Insikter som hjälper dig att träna och förändra det du vill förändra och behålla det du vill ha kvar. Kort sagt; vi lär inte ut vi hjälper dig att lära in!

Marie Bohlin är:

  • Civilingenjör i kemiteknik från KTH
  • Kommunikatör från RMI Berghs med många års erfarenhet från såväl praktisk som strategisk kommunikation inom svensk industri.
  • Certifierad ICC coach och i Extended DISC.
  • Hästkommunikatör med inspiration från Pat Parelli , Klaus Ferdinand Hempfling och Perry Wood.

Ellgiza samarbetar med andra kloka, kostnadseffektiva företag för att du som kund alltid ska få det du behöver.

Baseline Management – Baseline erbjuder kompetens inom projektledning, ledarskap och kommunikation i syfte att förbättra den inre och yttre effektiviteten i våra kunders organisationer.

Informator – Informator erbjuder kurser inom IT- och där till hörande ”Soft-Skills” typ Projektledning, Presentationsteknik, Förhandling och Ledarskap