Kommunikation

Bli förstådd och förstå andra!

Det är själva kärnan i all kommunikation. Men vad är det som trasslar till det? Vad kan du göra för att underlätta kommunikationen går fram som du tänkt dig?

Vi förmedlar hela tiden budskap till omgivningen, inte bara ord utan också gester, kroppsspråk, klädval, sättet vi säger eller gör en sak på. Även våra tankar och känslor ger sig till känna genom den energi, det kroppsspråk vi förmedlar. Alla är inte medvetna om vilket budskap de sänder ut men inte desto mindre påverkas vi av det. Du har säkert mött personer för första gången som du känner dig instinktivt tilltalad av – eller motsatsen, utan att du har kunnat sätta ord på vad du känt. Genom ökad medvetenhet om vad vi kommunicerar kan du styra hur du vill bli uppfattad. Det gäller såväl ordval som hur du säger det och vilket kroppsspråk du använder.

Ellgiza erbjuder strategisk och praktisk kommunikation för individer och företag i form av kurser, workshops, personlig coachning och praktiskt kommunikationsstöd för chefer, medarbetare och organisationer.