Undersida 1

Kommunikation

Insiktsfull kommunikation börjar med dig. Vad vill du? Hur ska du uttrycka dig för att bli förstådd? Ett steg på vägen är att lära dig förstå andra. Hur de tänker och vad deras drivkrafter är.